ວັນທີ 2/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5264 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 1661 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 574, ຈໍາປາສັກ 254: ກວດພົບເຊື້ອ 301 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ ມີນໍາເຂົ້າພຽງ 5 ກໍລະນີ, ຕິດໃນຊຸມຊົນ 296 ກໍລະນີ. ເສຍຊິວິດໃໝ່ 2 ກໍລະນີ

– ນະຄອນຫຼວງ: 153 ໃນນີ້ 3 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 150 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 31 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ: 7 ໃນນີ້ 1 (ມ. ຕົ້ນເຜີ້ງ) 6 (ເຂດພິເສດ)

– ວຽງຈັນ: 17 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງນໍ້າທາ: 3 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍລິຄໍາໄຊ: 5 (ຊຸມຊົນ)

– ໄຊສົມບູນ: 28 (ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 4 (ຊຸມຊົນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 34 ໃນນີ້ 2 (ນໍາເຂົ້າ) 32 (ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 19 (ຊຸມຊົນ).