ບ້ານເຂດແດງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນທີ 1 ຕຸລາ 2021.

ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງສີໂຄດຕະບອງ 28 ບ້ານ, ເມືອງໄຊທານີ 27 ບ້ານ, ເມືອງນາຊາຍທອງ 26 ບ້ານ

ເມືອງຈັນທະບູລີ 16 ບ້ານ, ເມືອງໄຊເສດຖາ 13 ບ້ານ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 13 ບ້ານ ແລະ ເມືອງສີສັດຕະນາກ 9 ບ້ານ.

.