ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ກໍລະນີ (ໃໝ່) ເປັນກໍລະນີ (17) ຂອງ ສປປລາວ,ເພດຍິງ ອາຍຸ 57 ປີ, ບ້ານໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ຜູ້ກ່ຽວ ເຂົ້າໂຮງໝໍວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021, ຄົນເຈັບມີພະຍາດປະຈຳໂຕ DM ສັກ insulin (ອາການພະຍາດເບົາຫວານຂັ້ນຮຸນແຮງ) ແລະ HTN, ຍ້າຍມາຈາກສູນພະຍາບານສາດເວລາ 24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021, ອາການໄອ ອິດເມື່ອຍຫາຍໃຈຫອບ spO2 ຕໍ່າກວ່າ 60%,

ການປິ່ນປົວ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຢາຕາມຄູ່ມືການປິ່ນປົວ ໃຫ້ອົກຊີ (O2) ແບບhigh flow nasal ຈົນຮອດເວລາປະມານ 16 ໂມງ ຄົນເຈັບຫາຍໃຈຍາກຂຶ້ນ ມີອາການກະວົນກະວາຍ, ອາການກ່ຳແຫຼ້ spO2 ຕ່ຳລົງເລື່ອຍໆ ໄດ້ໃສ່ທໍ່ຊ່ວຍຫາຍໃຈ spO2 ຍັງຕໍ່າຕິດຕາມຈົນຮອດເວລາ23 ໂມງ ຄົນເຈັບຫົວໃຈຕີຊ້າລົງ ແລະ O2 ຕ່ຳລົງເລື່ອຍໆ ໄດ້ເຊີດຊູ ແລະ ເສຍຊີວິດເວລາ23:20 ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021.

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈມາຍັງຄອບຄົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້