Home ການສຶກສາ ປະຕິທິນບູຮານລາວ ວັດປ່າໂພນເພົາ ຄສ 2022

ປະຕິທິນບູຮານລາວ ວັດປ່າໂພນເພົາ ຄສ 2022

ປະຕິທິນບູຮານລາວ ປີ 2022

ໂດຍ ສາທຸໃຫຍ່ ບຸນທັນ ປຸນຍະກາມະເຖຣະ ເຈົ້າອະທິການວັດປ່າໂພນເພົາ ວະນາຣາມ ປະທານທີ່ປຶກສາຄະນະບໍລິຫານງານ ອພສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄະນະທີ່ປືກສາສູນກາງ ອພສ ສະໄໝທີ 8

ອົງຄຳນວນປະຕິທິນບູຮານລາວ ສະບັບນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ພຣະສົງສາມະເນນ ແລະອອກຕົນຍາດໂຍມ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະປີ ສາທຸໆ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.