Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຜນການລົງທະບຽນແລະສັກຢາ J&J ທີ່ ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ

ແຜນການລົງທະບຽນແລະສັກຢາ J&J ທີ່ ນະຄອນ ຫລວງພຣະບາງ

ເປີດບໍລິການລົງທະບຽນ ສັກວັກຊິນຮອບທີ4 ຈອນສັນແອນຈອນສັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ສິງຫາ 2021 ແລະເລີ່ມສັກວັກຊິນ ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມສະຖານທີ່ລົງທະບຽນຂ້າງລຸ່ມ:

1. ໂຮງໝໍ 107 ບ້ານຜາສຸກ: ລົງທະບຽນໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີ ອຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ (ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະບໍ່ມີ, ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນສະພາບແຂງແຮງ)

2. ສວນສາທາລະນະລ້ານຊ້າງ ບ້ານພັນຫຼວງ: ລົງທະບຽນໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີ ອາຍຸ 18 ປີ ເຖິງ 59 ປີ (ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະບໍ່ມີ, ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນສະພາບແຂງແຮງ)

3. ສະໂມສອນ ພອນລາສີ ບ້ານພູໝອກ: ລົງທະບຽນໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີ ອາຍຸ 18 ປີ ເຖິງ 59 ປີ (ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະບໍ່ມີ, ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນສະພາບແຂງແຮງ)

ໝາຍເຫດ: ທັງ 3 ຈຸດບໍລິການນີ້ ຈະໃຫ້ບໍລິການທັງຊາວລາວ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນບັນດາເມືອງຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໄປສັກຢູ່ຈຸດບໍລິການເມືອງຂອງຕົນ ຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຕ່ລະເມືອງວາງອອກ.

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ຜູ້ມາລົງທະບຽນຕ້ອງນຳບັດປະຈຳຕົວ ຫຼືສຳມະໂນຄົວມາພ້ອມ, ໃຊ້ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ເຊື້ອ, ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວຈົ່ງມາສັກວັກຊິນໃຫ້ຖືກຕາມມື້ນັດໝາຍຂອງແພດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.