Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ເມືອງສັງທອງ ແຈ້ງການດ່ວນ 2 ບ້ານແດງ ຕ້ອງລັອກດາວ ພົບຄົນຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19

ເມືອງສັງທອງ ແຈ້ງການດ່ວນ 2 ບ້ານແດງ ຕ້ອງລັອກດາວ ພົບຄົນຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19

ດ່ວນ….!! ເມືອງສັງທອງ ແຈ້ງປິດການເຂົ້າ-ອອກຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19
ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 22:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກ່ວາຈະມີແຈ້ງການ່ຽນແປງ ເພາະວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສຳຜັດໃກ້ຊິດແບບກະຈາຍເປັນວົງກ້ວາງ.

.

.

.