Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການ ເລື່ອງການຈັດງານບຸນປະເພນີບຸນເຂົ້າພັນສາ ປະຈຳປີ ພສ 2564

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການ ເລື່ອງການຈັດງານບຸນປະເພນີບຸນເຂົ້າພັນສາ ປະຈຳປີ ພສ 2564

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1181/ຈຂ.ສຂ ເລື່ອງ: ການຈັດງານບຸນປະເພນີບຸນເຂົ້າພັນສາ ປະຈຳປີພສ 2564 ດັ່ງນີ້:

ກຸ່ມແຮງງານທີ່ອອກຈາກສູນ ຖ້າຍັງກັກກັນຢູ່ເຮືອນຍັງບໍ່ຄົບ 14 ວັນ ແມ່ນບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ອອກເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃນສັງຄົມໄດ້.

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດງານບຸນເຂົ້າພັນສາ ດວ້ຍຮູບແບບພິທີການທີ່ກະທັດຮັດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮັກສາວັດທະນະທຳ,ປະເພນີອັນດີງາມແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ລະອຽດຕາມແຈ້ງການ