Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການດ່ວນ ຮັບມື ພາຍຸ ເຈີມປາກາ

ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການດ່ວນ ຮັບມື ພາຍຸ ເຈີມປາກາ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດອອກແຈ້ງການເລກທີ1188/ຈຂ.ສຂ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບພາຍຸຫມູນເຂດຮ້ອນ “ເຈີມປາກາ”