ແຈ້ງເຕືອນ ຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫລື້ຶອມ ແຕ່ວັນທີ 2-5/4/2021 ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ສະບັບເລກທີ 3096/ກອຕທ ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 2021. ລະອຽດດັ່ງນີ້: