ສຄອຊ ສະເໜີ 4 ຂໍ້ ອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນການເປີດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1056/ສຄອຊ ລົງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

.

.