ໃນລະດູຝົນປີນີ້, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງລະຄອນເພັງ, ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງຫລາຍສົມຄວນ ເຖີງວ່າຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ຄຳກອນ ວິໄລສັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງລະຄອນເພັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມພາຍໃນເມືອງລະຄອນເພັງໃນລະດູຝົນປີນີ້ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ຈັກສູບນໍ້າໃສ່ກ້າ ແລະພື້ນທີ່ນາທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ສາມາດປັກດຳໄດ້ໃນໄລຍະ 100 ແມັດລົງມາ, ແຕ່ໄລຍະ 100-300 ແມັດ ແມ່ນຫ້ອງການກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ຊ່ວຍນໍ້າມັນຈັກສູບນໍ້າໃຫ້, ລວມແລ້ວໃນບ່ອນທີ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າ 400-450 ແມັດສາມາດແກ້ໄຂສູບນໍ້າໃສ່ກ້າ ແລະປັກດໍາໄດ້, ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 6 ແຫ່ງ ສາມາດນໍ້າໃຊ້ອ່າງເກັບນໍ້າເຂົ້າໃນການຕ້ານແລ້ງ ມີເນື້ອທີ່ 61,5 ເຮັກຕາ, ຫຼາຍກວ່າ 4% ຂອງເນື້ອທີ່ສາມາດຫົດໄດ້. ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 18 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 15.300 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນ 3 ພັນເຮັກຕາ ແລະພຶດຜັກອື່ນໆ 312 ເຮັກຕາ.

ສະເພາະເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 15.300 ເຮັກຕາ ສາມາດປູກເຂົ້ານາຫວານ, ນາຢອດ ແລະປັກດຳໄດ້ 14.467 ເຮັກຕາ, ສ່ວນເນື້ອທີ່ໄຖຮຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ປັກດຳຍ້ອນປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງ 833 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 5,74% ຂອງເນື້ອທີ່ໄຖຮຸດ, ມີກ້າບັ້ງ ແລະກ້າແກ່ 117 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 13,41%, ກ້າຕາຍ 50 ໂຕນເທົ່າກັບ 5,73% (ຕາມຂໍ້ມູນໃນ 37 ບ້ານ, ປັກດຳແລ້ວຕາຍ 12,5 ເຮັກຕາ, ນາຢອດແລ້ວຕາຍ 8,7 ເຮັກຕາ ແລະ ນາຫວານແລ້ວ ຕາຍ 1,2 ເຮັກຕາ.

ໂດຍ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ