Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ລັອກດາວ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຮອດ 17/9/2021

ລັອກດາວ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຮອດ 17/9/2021

ຄະນະສະເພາະກິດ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຂວງຈຳປາສັກ ອອກແຈ້ງການ

4-17/9/2021