Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຂ່າວດີປັບລາຄານໍ້າມັນລົງອີກຄັ້ງ ເລີ່ມ 15 ກັນຍາ 2022

ຂ່າວດີປັບລາຄານໍ້າມັນລົງອີກຄັ້ງ ເລີ່ມ 15 ກັນຍາ 2022

ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 15/09/2022 ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 1228/ອຄ ລົງວັນທີ 14 ກຍ 2022