🌸ຫມາກຜົນຄວາມສຳເລັດຂອງທີມແພດ-ທະຫານ-ຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວງພະບາງ.🌸

💕ລວມຄຳຂອບໃຈຂອງບັນດາກຸ່ມຄົນເຈັບ💕 ທຸກຄຳຂອບໃຈຂອງພວກທ່ານເຮົາເກັບໄວ້ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈແລະຢູ່ໃນໃຈພວກເຮົາສະເຫມີ ✨

Cr: Namnim Victory