ແຈ້ງການ ທ່ານເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ເລກທີ21/ຈຂ.ສວ ລົງວັນ01/10/2021.ເລືອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະ02-16 ຕຸລາ 2021.

ເລືອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະ02-16 ຕຸລາ 2021.

.

.

.

.

.