ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ໃນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ 2021 ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້.

.

.

.

.

.