ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກແຈ້ງການ,ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ ຫາ 30 ເມສາ 2022.

ມາດຕະການຈຳກັດ ແລະ ມາດຕະການຫ້າມ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

.

.