ແຈ້ງການ ຂອງເຈົ້ານະຄອນຫລວງພະບາງ ເລກທີ 80/ຈນ.ຫຼບ , ຫລວງພະບາງ,ລົງວັນທີ 18/10/2021 ເລື່ອງການໂຈະການເຮັດບຸນອອກພັນສາປະວໍຣະນາ ບຸນໄຫລເຮືອໄຟ

ທີມາຈາກ : ບຸນປະເພນີທີ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ

.

.

.