ລາຍງານ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ່ 17 ມີນາ 2022

.

.