ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 74/ຈນຫຼລ. ລົງວັນທີ 4/10/2021. ຂໍ້ທີ 11 ໃຫ້ປິດບັນດາຮ້ານດັ່ງນີ້:

 • 1. ສວນຊົມດາວ2
 • 2. ສວນອາຫານທິວທັດຫ້ວຍຈໍ້
 • 3. ສວນອາຫານນາເດືອຍ
 • 4. ຕາດແກ້ວມຸງຄຸນ
 • 5. ສວນອາຫານຮົ່ມໄມ້

.

 • 6. ສວນອາຫານຖຽງນາແມ່ຍ່າ
 • 7. ສວນອາຫານນາເຂົ້າໜຽວຟາມ
 • 8. ສວນອາຫານນາເຂົ້າຫອມ
 • 9. ຮ້ານອາຫານຢູ່ບໍລິເວນແກ້ງນູນທຸກຮ້ານ
 • 10. ສວນອາຫານນຳມາ

.

 • 11. ຮ້ານອາຫານຖຽງນານ້ອຍ
 • 12. ຮ້ານອາຫານວັງສອງຫ້ອງ
 • 13. ຮ້ານອາຫານນ້ອງເມ
 • 14. ຮ້ານອາຫານນ້ຳດົງ
 • 15. ຮ້ານອາຫານດອນນ້ຳດົງ

ສຳລັບບຸກຄົນໃດຫາກລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝ່ 2.000.000 – 5.000.000 ກີບ ຖ້າຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນເປັນເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອເປັນວົງກ້ວາງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ.

.

.

.