ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ? ໃນຝາສິມຂອງ ວັດສີສະເກດ “ສະຕະສະຫັສສາຣາມ” ມີຊ່ອງກຸດບັນຈຸພຮະພຸດທະຮູບຊ່ອງລະ 2 ອົງ.

ບັນດາຊ່ອງກຸດຢູ່ທາງທິດໄຕ້ ທິດຕາເວັນອອກມີ 7 ແຖວ, ສວ່ນທິດໄຕ້ ແລະ ທິດເໜືອມີ 10 ແຖວ ແຕ່ລະແຖວມີຊ່ອງກຸດບໍ່ເທົ່າກັນ, ແຕ່ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະຊ່ອງເທົ່າກັນສູງ 0,23 m ກວ້າງ 0,15 m ເລີກ 11,5 cm ແຕ່ລະຊ່ອງກຸດຫ່າງກັນ 0,15 m ລວມທັງໝົດມີ 1164 ຊ່ອງ ຝ

ແຕ່ລະຊ່ອງບັນຈຸພຣະພຸດທະຮູບ 2 ອົງ, ທັງໝົດມີ 2328 ອົງ (ອີງຕາມພົງສາວະດານລາວບັນທຶກໄວ້ໃນເມື່ອກ່ອນມີ 276 ອົງທີ່ໂອບດວ້ຍເງີນ,ຄໍາ).

ແຕ່ປະຈຸບັນບໍ່ມີແລ້ວຖືກລັກປຸ້ນເອົາໄປໃນປາງສົງຄາມ, ປະຈຸບັນປ່ຽນແທນດ້ວຍ ພຣະພຸດທະຮູບທີ່ເຮັດດວ້ຍໄມ້, ດີນເຜົາ.

ຂໍ້ມູນຈາກປື້ມ ວັດສີສະເກດ ວຽງຈັນ ໂດຍ : ພຣະອຈານໃຫ່ຍ ມະຫາເຫວດ ມະເສໄນ ເຈົ້າອະທິການ ວັດສີສະເກດ “ສະຕະສະຫັສສາຣາມ”

ຂໍ້ມູນຈາກ ວັດສີສະເກດ

.