ຕໍາກັນຮຸນແຮງທີ່ທາງເມືອງມທທພະລານໄຊ (ມີຄລິບ)

ເຫດ: ລົດພ່ວງຕໍາກັບ ລົດເມ ທາງເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເວລາປະມານ 17:30 ວັນທີ 4 ມີນາ 2022. ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ ມີຜູ້ບາດເຈັບໜັກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງຄົນ.

#ຂໍໃຫ້ປອດໄພ

ລາຍງານໂດຍ: ພັດຊາ ເທບວົງສາ