ງູແປກປະລາດ ມີຂົນ…. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນງູຫຍັງ?

ຈາກຜູ້ໃຊ້ຕິກຕັອກ firstfirstmini

ລັກສະນະມີຂົນທົ່ວຕົວເລີຍ

.

.

ກົດຊົມຄລິບ

.