ຊ່ວຍກົດແຊຮວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ 10 ພັນ20ພັນຫຼືເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ,ເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ,ເຄື່ອງໃຊ້ຊອຍຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍຄອບຄົວ ທ້າວ ຊຽງຊາຍ ແລະ ທ້າວ ແສງທອງ ເຊິ່ງໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ເຮືອນຂອງຕອນຄືນມື້ວານນີ້ ວັນທີ 19/08/2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖານທີ່ແມ່ນ ບ້ານ ກາງ ເມືອງພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງເກີດຄວາມເສຍຫາຍໝົດຫລັງ ບໍ່ສາມາດນຳເຄື່ອງຂອງອອກມາທັນຈັກຢ່າງເຫຼືອແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງຕິດໂຕ. ສາເຫດນັ້ນແມ່ນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.


+ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ: 1. ຄອບຄົວທ້າວ ຊຽງຊາຍ ມີຈຳນວນ 4 ຄົນຍິງ 2 ເສຍຫາຍໝົດທັງຫລັງລວມມູນຄ່າ 38,680,000 ກີບ ເສຍຫາຍ 100%, 2. ຄອບຄົວທ້າວ ແສງທອງສາ ມີຈຳນວນ 7 ຄົນຍິງ 2ເສຍຫາຍ 1.320,000 ກີບ. ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງສອງຫລັງ 40,000,000 ກີບ

.

.

.

ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກຜ່ານເລກບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ເລກບັນຊີ: 120-11-000-1733261-001, ຊື່ບັນຊີ: SAYABOURY VICTIM AID FOUNDATION, ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ໂທ:02098751641 02098230135