ລາຍງານ ສະພາບໂຄວິດ-19 ວັນພຸດ ທີ 26 ມັງກອນ 2022.

ປົວດີ 495, ເສຍຊີວິດ 579 ແລະ ເສຍຊີວິດ 5.

ແຂວງຕ່າງໆ

ທີ່ມາ