ແຂວງໄຊຍະບູລີອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່

ມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022.

.

.

.

.

.