ແຂວງຜົ້ງສາລີ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ 5340/ຫວຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2021.

ກ່ຽວ ກັບການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງ ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັ້ນການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

.

.