ແຈ້ງການ ຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ ເລື່ອງ: ໂຈະການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 (ສົກຮຽນ 2021-2022)

.