Home ລັດຖະບານ ແຂວງວຽງຈັນຍັງມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ

ແຂວງວຽງຈັນຍັງມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ

ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ

ເລີ່ມແຕ່ 15 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດ ກົດອ່ານດ້ານລຸ່ມ

.

.

.

.