ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021.

ຕິດເພີ່ມໃໝ່ 826, ເສຍຊີວິດ 5 ແລະ ປົວດີ 483

ອ່ານລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມ

.

ແຈ້ງການຂອງ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021

.

.

.

.