ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຄອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄື: ແອັດຊັງທຳມະດາປັບຂຶ້ນ 200 ກີບ/ລິດ, ແອັດເຊັງພິເສດປັບຂຶ້ນ 840ກີບ/ລິດ, ນໍ້າມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນ 530 ກີບ/ລິດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຂອງວັນທີ 6 ພະຈິກ 2021.

.

.