ດ່ວນ ໄຟໄຫມ້ເຮືອນປະຊາຊົນ ຂ້າງວັດສີຊົມຊື່ນ ບ້ານຫນອງບົວທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກ່ອນທ່ຽງ ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021. ເວລາປະມານ 11:40. ຈຸດເກີດເຫດແມ່ນ ຮ່ອມ 8 , ຂ້າງວັດ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນທຸກຄົນປອດໄພ, ສ່ວນເຮືອນແມ່ນໄໝ້ເສຍຫາຍໝົດຫຼັງ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ, ລາຍລະອຽດຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບຕື່ມພາຍຫຼັງ

.

.

.

.

.

.