ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເຊົ້າວັນທີ 1 ຕຸລາ 2021, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 464 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີນໍາເຂົ້າ 27 ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 437 ຄົນ. ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມ 1 ຄົນ.

ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 220 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 1, ຫຼວງພະບາງ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 70 ແລະ ນໍາເຂົ້າ 0, ຈໍາປາສັກ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 63 ແລະ ນໍາເຂົ້າ 19.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ.