ແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງຜົ້ງສາລີເລກທີ 5136/ຫວຂ.ຜລ ລົງວັນທີ 26/ ຕຸລາ / 2021.

ເລືອງ : ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.