ດ່ວນ! ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 11/ຈຂ. ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ແຕ່ໄລຍະ ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຫາ 8 ພະຈິກ 2021

ຂໍໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

.

.

.

.

.