ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ໃນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 17/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3637 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 1454 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 376, ຈໍາປາສັກ 104, ຫຼວງພະບາງ 569, ຄໍາມ່ວນ 243. ນໍາເຂົ້າ 5 , ຕິດໃນຊຸມຊົນ 280.

ກວດພົບເຊື້ອ 285 ຕົວຢ່າງ ມີດັ່ງນີ້:

.

 • – ນະຄອນຫຼວງ: 85 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 83 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຫຼວງພະບາງ: 101 (ຊຸມຊົນ)
 • – ໄຊຍະບູລີ: 2 (ນໍາເຂົ້າ)
 • – ບໍ່ແກ້ວ: 3 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຫຼວງນໍ້າທາ: 8 (ຊຸມຊົນ)
 • – ອຸດົມໄຊ: 1 (ຊຸມຊົນ)
 • – ວຽງຈັນ: 17 (ຊຸມຊົນ)
 • – ບໍລິຄໍາໄຊ: 1 (ຊຸມຊົນ)
 • – ໄຊສົມບູນ: 1 (ຊຸມຊົນ)
 • – ຄໍາມ່ວນ: 24 (ຊຸມຊົນ)
 • – ສາລະວັນ: 14 (ຊຸມຊົນ)
 • – ສະຫວັນນະເຂດ: 16 ໃນນີ້ມີ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 15 (ຊຸມຊົນ)
 • ຈໍາປາສັກ: 12 ຊູມຊົນ