ລາຄານໍ້າມັນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0716/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 4 ສິງຫາ 2020. ເລື່ອງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການປັບຂຶ້ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ

  • ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 20 ກີບ/ລິດ,
  • ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 80 ກີບ/ລິດ. ແລະ
  • ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 100 ກີບ/ລິດ.

ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ

  • ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020
  • ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

.