ກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນ ພະຍຸເຂດຮ້ອນ, ສະບັບທີ 1 ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດເຮົາ ແຕ່ວັນທີ 6 ຫາ 10 ຕຸລາ 2021

.