ດ່ວນທີ່ສຸດ…!!! ຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊ ສັງປິດການສັນຈອນຕາມຖະຫນົນຫົນທາງ ພາຍໃນເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ແລະ ປາກແບງ.

.

.