ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຫ້ອງວ່າການແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 480/ຫວຂ.ຊຍ ໃນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຕ່ວັນທີ 16 ພະຈິກ – 1ທັນວາ 2021,ໂດຍໄດ້ກໍານົດມີ 10 ມາດຕະການເຂັ້ມງວດແລະ 9 ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ.

.

.

.