ແຈ້ງການດ່ວນ!!!! ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງການດ່ວນຂອງແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

.

.