ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0817/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 23/06/2022 ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ໃນການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນທຸກຊະນິດຂື້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 24/06/2022 ເວລາ 06:00 ໂມງ.

.

.