ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດວັນທີ 6 ພະຈິກ 2021ວ່າ ມີຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່ 960 ຄົນ

ເສຍຊີວິດໃໝ່ 4 ທັງໝົດຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ປິ່ນປົວດີ 502 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດການຕິດເຊື້ອແຕ່ລະແຂວງມືຄື