Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຊາວຄ້າຂາຍຕິດໂຄວິດປິດຕະຫຼາດພາກເຊົ້າ 1 ແລະ 2 ທີ່ຢູ່ ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາດ່ວນ

ຊາວຄ້າຂາຍຕິດໂຄວິດປິດຕະຫຼາດພາກເຊົ້າ 1 ແລະ 2 ທີ່ຢູ່ ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາດ່ວນ

ດ່ວນ! ຄະນະສະເພາະກິດເມືອງຈັນທະບູລີແຈ້ງປິດຕະຫຼາດພາກເຊົ້າ 1 ແລະ 2 ທີ່ຢູ່ ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເນື່ອງຈາກມີຊາວຄ້າຂາຍຕິດໂຄວິດ-19.

.

.