ດ່ວນທີ່ສຸດ! ຫົວພັນຫ້າມຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້າ ແລະ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າທຸກປະເພດຕ້ອງຄ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງຫລືປ່ຽນໂຊເຟີ. ມີຜົນນຳໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ 13 ໂມງມື້ນີ້ (25 ກັນຍາ 2021) ເຖິງເວລາ 24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021

.