ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ມີນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

.

.

.

.