Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຫຼວງພະບາງແລະນະຄອນຫຼວງຫຼາຍກວ່າໝູ່ມື້ນີ້

ຫຼວງພະບາງແລະນະຄອນຫຼວງຫຼາຍກວ່າໝູ່ມື້ນີ້

ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ມື້ນີ້ ມີທັງໝົດ 358 ກໍລະນີ ຈາກ 11 ແຂວງ. ໃນນີ້ມີ ນໍາເຂົ້າ 21 ກໍລະນີ ແລະ ຊຸມຊົນ 337 ກໍລະນີ. ນະຄອນຫຼວງຍັງມີຕົວເລກຊຸມຊົນ ສູງເຖິງ 128 ກໍລະນີ, ຊະນະທີ່ ມື້ນີ້ ຫຼວງພະບາງ ຕິດໃນຊຸມຊົນ ສູງທີ່ສຸດຖິງ 71 ກໍລະນີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 35 ກໍລະນີ.

ທີ່ເສົ້າໃຈແມ່ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມ 1 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດຈະລາຍງານເພີ່ມອີກ