ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພີ່ມທະວີມາດຕະການ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ 0815/ອຄ.ກອຫ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2021

.