ມື້ນີ້ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໜັກຫຼາຍ.ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງເຖິງ 215 ກໍລະນີ

ປະກອບມີ ຄື: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 135 ກໍລະນີ, ເມືອງນ້ຳບາກ 15 ກໍລະນີ, ເມືອງງອຍ 61 ກໍລະນີ, ເມືອງຊຽງເງິນ 3 ກໍລະນີ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ 1 ກໍລະນີ.

.

ການປິດບ້ານປິດເມືອງທີ່ຫຼວງພະບາງ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.