ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 29 ສິງຫາ 2020 ເວລາ 7:00 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລການເງິນ ພາກເໜືອ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນ ຮອບ II ຂອງກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແນະນໍາລະບຽບການສອບເສັງ

ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ດາວອນ ທອງຈັນ ຫົວໜ້າກົມບັນຊີ, ມີທ່ານ ແກ່ນຈັນ ບຸນເຕີມ ຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ, ທ່ານ ຟອງສີສຸພັນ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ, ທ່ານ ຄິນຄໍາ ເລັ່ງສະຫວັດ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແລະ ຕາງໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານຈາກກະຊວງ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ຈາກວິທິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອເຂົ້າຮ່ວມເປັນກໍາມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນເວລາ 8:00 ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ໂດຍມີນັກສອບເສັງທີ່ມາຈາກ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອທັງໝົດ 100 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 33 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 13 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 7 ຄົນ, ຊຽງຂວາງ10 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 9 ຄົນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 10 ຄົນ, ຫົວພັນ 12 ຄົນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ 6 ຄົນ .